Over Asahi

Budovereniging Asahi  is een actieve vereniging met ruim 360 leden. De naam “Asahi” komt uit het Japans en betekent: “Opkomende zon”. De vereniging is opgericht in 1962. De doelstelling van de vereniging is het laagdrempelig aanbieden van de budosport aan een z'n breed mogelijk publiek. Bij budovereniging Asahi kun je het Judo en Jiu Jitsu beoefenen. De meeste van deze lessen worden gegeven in onze mooie en centraal in Assen gelegen accommodatie. Tevens geven wij ook nog Judo lessen in Smilde.

Er worden lessen gegeven in Judo en Jiu Jitsu waarbij periodiek een examen wordt gehouden voor een hogere band. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de wedstrijdtraining. Dit is een enthousiaste groep judoka’s die meerdere malen per week traint en bijna wekelijks de mogelijkheid heeft om aan wedstrijden op regionaal of landelijk niveau mee te doen.

De trainingen worden gegeven door goed opgeleide en gecertificeerde trainers. Tevens is budovereniging Asahi in bezit van het keurmerk van de JBN.

Asahi geeft ook Judo aan kinderen die een beetje extra aandacht nodig hebben. De groepen zijn klein, en er staan altijd 2 trainers voor de groep. Kinderen met ADD, Asperger, Down, ZMLK, autisme, ADHD en kinderen die speciaal onderwijs of praktijkonderwijs volgen kunnen allemaal bij ons terecht.

Voor iedere judoka is er wel een passende groep. Naast het geven van Judo lessen wordt er bij budovereniging Asahi veel aandacht geschonken aan onderling respect, discipline en sociale omgang. Buiten de reguliere trainingen om, worden daarom veel leuke nevenactiviteiten georganiseerd zoals een kampweekend, Sport & Spel en Vanentoernooi, enz.

Budovereniging Asahi wordt geleid door een bestuur en een aantal commissies, die allen bestaan uit gedreven vrijwilligers. Asahi streeft er naar dat iedereen op zijn of haar wijze, ongeacht het niveau, met veel plezier budo moet kunnen bedrijven.

Geschiedenis van Asahi


Vacatures

Budovereniging Asahi heeft de volgende vacatures open staan:

  • Sponsor Coordinator

Vertrouwenscontactpersoon

Budovereniging Asahi wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenscontactpersoon heeft als taak het in stand houden of verbeteren van de omgangsvormen. Deze dragen bij aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de leden. De vertrouwenscontactpersoon zorgt voor de eerste opvang van betrokkenen bij een incident binnen de vereniging. Denk aan:  slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, de beschuldigde, het bestuur of de JBN. De vertrouwenscontactpersoon kan ingeschakeld worden bij verschillende situaties, bijvoorbeeld:
  • Verbale agressie (schelden, schreeuwen of treiteren)
  • Fysieke agressie (slaan of vastgrijpen)
  • Psychische agressie/intimidatie (dreigen, chanteren, achtervolgen of pesten)
  • Seksuele intimidatie (nafluiten, opmerkingen maken, aanranding of verkrachting)
Contactgegevens
Een lid kan er ook voor kiezen om de vertrouwenspersoon van de JBN in te schakelen. Op jbn.nl staan de contactgegevens.
Taakomschrijving vertrouwenspersoon