Trainingoverzicht

Maandag Assen Dojo
17:15 - 18:00 Judo 5 t/m 7 jaar door Roel van Alff
18:00 - 19:00 Judo 7 t/m 9 jaar door Roel van Alff
19:00 - 20:30 Judo senioren door Roel van Alff
Dinsdag Assen Dojo
18:00 - 19:00 Wedstrijd training Judo 6 t/m 10 jaar door Jurrien Kugel
19:00 - 20:00 Wedstrijd training Judo Aspiranten door Jurrien Kugel
20:00 - 21:30 Jiu-Jitsu vanaf 14 jaar door Gerrie Dusseljee
Woensdag Assen Dojo
17:15 - 18:15 Judo v.a. oranje band 9 t/m 11 jaar door Roel van Alff
18:15 - 19:00 Kata training Judo v.a. groene band door Roel van Alff
19:00 - 20:00 Judo v.a. groene band vanaf 11 jaar door Roel van Alff
Donderdag Assen Dojo
17:30 - 18:30 Judo 5 t/m 10 jaar door Jenneke Nijkamp
18:30 - 19:30 Judo vanaf 10 jaar door Jenneke Nijkamp
Vrijdag Assen Dojo
17:30 - 18:30 Judo 5 t/m 10 jaar door Julian Baas
18:30 - 19:45 Judo 11 jaar en ouder door Julian Baas

Maandag Assen De Spreng
18:00 - 19:00 A-Judo Groep 1 door Janienke Roelfsema
19:00 - 20:00 A-Judo Groep 2 door Janienke Roelfsema
20:15 - 21:15 A-Judo Kata-training door Janienke Roelfsema

Vrijdag Smilde
17:00 - 18:00 Judo 5 t/m 7 jaar door Roel van Alff
18:00 - 19:00 Judo 8 t/m 11 jaar door Roel van Alff
19:00 - 20:30 Judo vanaf 11 jaar door Roel van Alff