Wedstrijden

Wat is de wedstrijdcommissie?
De wedstrijdcommissie is een commissie binnen budovereniging Asahi die de inschrijving van judoka’s bij wedstrijden en toernooien regelt. Hierbij vindt een nauwe samengewerking plaats tussen de judoleraren van Asahi en de toernooiorganisatoren. De wedstrijdcommissie is alleen actief bij judowedstrijden, andere activiteiten worden o.a. via de activiteitencommissie van budovereniging Asahi geregeld. De wedstrijdcommissie is via e-mail bereikbaar: wedstrijdcommissie@asahibudo.nl

Moet een judoka aan wedstrijden meedoen?
Meedoen aan wedstrijden is leuk, wordt door de leraren aanbevolen, maar is zeker niet verplicht. Puur recreatief Judo blijft altijd mogelijk, maar juist de wedstrijden maken het spannender, geven de judoka veel praktijkervaring en het is ook heel leerzaam! Wedstrijden zijn er in vele niveaus zoals een opstaptoernooi voor beginners, tot aan regionale en landelijk bekende wedstrijden voor de ervaren wedstrijdjudokas. Als een judoka wedstrijden wil doen, kan de leraar een of meerdere wedstrijden aanbevelen die passen bij het niveau van de judoka. Als judoka kun je aangeven hoe vaak je aan wedstrijden mee wilt doen.

Wat kost deelname aan wedstrijden?
Voor elke deelname aan een toernooi of wedstrijd moet een vergoeding (inschrijfgeld) betaald worden. De hoogte van het inschrijfgeld staat op het aanmeldingsformulier. Het wedstrijdcommissie zorgt dat dit geld tijdig bij de organiserende instantie terecht komt. Pas als de betaling rond is kan de judoka meedoen. Van de judoka wordt wel verwacht dat hij of zij zelf zorgt draagt voor het vervoer van en naar de wedstrijd. Vaak is het samen rijden met andere deelnemers een goede optie.

Hoe schrijf ik in voor een wedstrijd?
Via de website, per email en de judoleraar wordt de judoka op de hoogte gehouden over judowedstrijden die voor hem/haar geschikt zijn.

Door gebruik te maken van een inschrijfformulier. Deze worden uitgedeeld (o.a. tijdens de training) en deze hangen ook op het mededeling bord in de dojo. Dit formulier moet dan ingevuld en bij de judoleraar ingeleverd worden of in de bus in de dojo worden gedeponeerd.

Het inschrijfformulier kan ook per e-mail gestuurd worden naar de wedstrijdcommissie: wedstrijdcommissie@asahibudo.nl

De inschrijfgelden voor de wedstrijden worden automatisch afgeschreven, gelijktijdig met de contributie.

Hoe meldt ik mij af voor een wedstrijd?
Door omstandigheden kan het zijn dat de judoka niet meer aan een wedstrijd kan meedoen waarvoor hij/zij is ingeschreven. Afmelding moet zo snel mogelijk (en binnen de afmeldtermijn) doorgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat. Wie zich te laat afmeld kan het inschrijfgeld niet meer terugkrijgen (dit is dan al aan de organiserende instantie betaald).

Hoe wordt ik geïnformeerd over de judowedstrijd?
Na een succesvolle aanmelding voor het toernooi wordt door de wedstrijdcommissie een e-mail gestuurd met o.a. poule-indeling, (weeg)tijden en locatie van het toernooi. Deze informatie wordt uiterlijk een week voor aanvang van de wedstrijd verzonden.
Bij een judowedstrijd kent men een weegtijd en een aanvangstijd. De weegtijd geeft aan hoe laat de judoka op de weging dient te verschijnen. De aanvangstijd is de tijd dat de wedstrijd (de poule) begint. De judoka moet minimaal 10 minuten voor de start bij de juiste mat aanwezig zijn!
Is er een week voor aanvang van de judowedstrijd nog geen informatie ontvangen dan graag even contact opnemen met de wedstrijdcommissie (via e-mail: wedstrijdcommissie@asahibudo.nl).

Digitale inschrijving kosten

Beste leden van Asahi

 

Met dit bericht informeren wij u over de recent gestarte digitale inschrijving voor deelname aan judowedstrijden en de daarbij behorende inschrijfkosten.

 

Vooraf.

Zoals bij de meesten van u bekend werden tot december 2019 de inschrijvingen voor deelname aan judowedstrijden via inschrijfformulieren met pen/potlood gedaan. 

Een systeem wat overigens jarenlang goed heeft gewerkt maar door verandering in de wijze van aanmelding voor de diverse toernooien en de daarbij horende nieuwe communicatie mogelijkheden hebben we hier verandering in aangebracht. Kortom we gaan met de tijd mee.

 

Vanaf december 2019 worden inschrijvingen voor deelname aan judotoernooien dan ook alleen nog digitaal gedaan. Inmiddels hebben een groot aantal ouders en judoka’s al ervaring met de digitale inschrijvingen en werkt het inschrijven na een voorzichtige start in de meeste gevallen prima.

 

Wijziging

Met de start van de digitale inschrijving heeft het bestuur van budovereniging gemeend om de kosten die gekoppeld zijn aan wedstrijddeelname per inschrijving in rekening te brengen.

 

Nieuw.

De in rekening gebrachte kosten bedragen € 2,00 per inschrijving.

De opbouw van deze kosten bestaan;

·      Gebruik digitaal programma en transactiekosten € 0,50

·      Bijdrage kosten voor coaching/begeleiding  per toernooi € 1,50. 

·      Uitgaande van coach/begeleidingskosten inclusief reiskosten van € 45,00 per dag en een gemiddelde deelname van 15 judoka’s per wedstrijd dragen de judoka’s 40% in de kosten bij en de vereniging 60 %. 

 

Conclusie.

Naar de mening van het Asahi bestuur zijn de kosten voor de digitale inschrijving ten opzichte van de eerder gehanteerde administratiekosten van € 3,00 nagenoeg gelijk en of zelf voordeliger bij een frequentere wedstrijddeelname omdat de administratiekosten dezelfde bleven.

Wel zijn de kosten voor coaching en begeleiding iets hoger dan voorheen maar relatief laag gehouden. Hiervoor is dan ook uitgezonderd ziekte of andere omstandigheden steeds coaching/begeleiding voor de judoka’s aanwezig tijdens de wedstrijden. 

Het Bestuur

Bartje toernooi

Het Bartje Toernooi is een jaarlijks terugkerend Judo toernooi.
Klik hier voor meer informatie.