Lid worden

Lid worden van onze vereniging?
Iedereen kan 3 gratis proeflessen volgen om de sfeer van onze mooie vereniging te ervaren.
Voor deze proeflessen bent u welkom op alledagen behalve bij de wedstreid
training. Aanmelden is hiervoor niet nodig. 


Om lid te worden kunt u het inschrijfformulier sturen naar secretaris@asahibudo.nl

Wat bieden wij aan?
Judo Jiu Jitsu

Judo

Jiu Jitsu

Assen - De Timp Assen - De Timp
Smilde    

A-Judo
Asahi biedt ook A-Judo aan voor kinderen die extra aandacht verdienen. De groepen zijn klein, maximaal 16 kinderen, en er
staan altijd 2 trainers voor de groep. A-Judo is speciaal bedoeld voor kinderen met ADD, Asperger, DOWN, ZMLK, autisme, ADHD, kinderen die speciaal onderwijs of praktijkonderwijs volgen.

A-Judo wordt gegeven in De Spreng - Assen

Kosten lidmaatschap

5 t/m 11 jaar (per maand) EUR 15,00
12 t/m 16 jaar (per maand) EUR 17,00
17 jaar en ouder (per maand) EUR 18,00
Inschrijfkosten (eenmalig) EUR 11,-
JBN lidmaatschap (jaarlijks) zie de website van de JBN
Alle kosten worden via automatische incasso geind.

Lid worden van Asahi betekent dat je onbeperkt toegang (rekeninghoudend met leeftijdseisen, bandkleur en mits de
grootte van de groep dit toelaat) hebt tot onze sporten. Je bepaalt
zelf hoe vaak je gaat sporten. Ook is het mogelijk
meerdere sporten gelijktijdig te beoefenen.


Financiële ondersteuning
De gemeente Assen heeft een aantal mogelijkheden voor ouders die moeite hebben financieel maandelijks rond te komen.
De volgende websites geven hier meer informatie over:

Budovereniging Asahi van dat sport en cultuur een positieve bijdarge levert aan elk kind. Daarom zijn wij aangesloten bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinne waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Heb jij hier hulp bij nodig? Meld je kind dan aan voor onze club bij het Jeugdfonds via www.kieseenclub.nl. Meer informatie over Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe lees je hier: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe

Leeftijdseisen

 

Judo Vanaf 5 jaar
A-Judo Vanaf 8 jaar
Jiu Jitsu Vanaf 14 jaar

Een papieren inschrijfformulier ligt in de dojo van Asahi in Assen
Een digitaal inschrijfformulier is te verkrijgen vanaf de volgende locatie Inschrijfformulier

Lever het ingevulde formulier in bij de trainer.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland (JBN)
Wanneer je je opgeeft als lid van Asahi, dan wordt je automatisch ook lid worden van de Judo Bond Nederland (JBN).

Voordelen zijn onder meer:
  • Registratie van Kyu en Dan-graden
  • Deelname aan alle bondsevenementen (waaronder wedstrijdtoernooien)
  • Secundaire aansprakelijkheidsverzekering
  • Aanvullende ongevallenverzekering
Het JBN lidmaatschap staat volledig los van het lidmaatschap van Asahi.
Meer informatie staat op de website van de JBN.

Opzeggen

Opzeggen moet altijd schriftelijk worden gedaan. Dit kan op drie manieren:
  1. Met dit digitale Opzegformulier. Vul dit digitaal in, print het uit of verzend als bijlage per mail.
  2. Middels een brief (Budovereniging Asahi, t.a.v. De ledenadministratie, Thorbeckelaan 2a, 9402 ER, ASSEN)
  3. Door een mail te sturen naar de secretaris
Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.
 
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Je dient er rekening mee te houden dat de contributie achteraf betaald wordt. De vervaldatum van de laatste contributie ligt dus ongeveer een maand later.
 
Het opzeggen van de Judo Bond Nederland lidmaatschap wordt door Asahi gedaan. Ook hiervan ontvang je een bevestiging. Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste dag van de maand volgend op de dag dat de aanmelding bij de JBN is ontvangen. De duur van het lidmaatschap is 1 jaar. Dit wordt telkens met 12 maanden stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen. Het lidmaatschap van de JBN loopt dus niet gelijk met het lidmaatschap van Budovereniging Asahi.