Keurmerk

De Judo Bond Nederland heeft Asahi het JBN keurmerk gegeven. Dit keurmerk is 2 jaar geldig en is een bevestiging dat Asahi de veiligheid van de leden goed op orde heeft. Het keurmerk controleert op de volgende punten:

  • Alle trainers moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen aanleveren. Binnen Asahi is dit verplicht voor trainers, bestuursleden en vrijwilligers die veelvuldig met jeugdleden in aanraking komen.
  • Er staan alleen bevoegde trainers op de mat.
  • Er is een protocol voor situaties waarbij sprake is van seksuele intimidatie.
  • Er is een pestprotocol aanwezig waarin omschreven staat hoe Asahi pestgedrag bestrijdt,
  • Er is een vertrouwenspersoon met heldere taakomschrijving aanwezig. Joke Struik is de vertrouwenspersoon van de vereniging.
  • De vereniging heeft een beleidsplan.
Bij Over Asahi kan je meer lezen over het beleidsplan, de protocollen en taak en contactgegevens van de vertrouwenspersoon.