3e Bartje A-judo Toernooi

Op zaterdag 10 maart 2018 wordt door ASAHI het 3e Bartje A-judo Toernooi georganiseerd.
Het toernooi wordt gehouden in de “Marsdijkhal” aan de Kleuvenstee 3a te Assen. Naar verwachting zal om 11.00 uur gestart worden met de wedstrijden en is het toernooi om ca. 16.00 uur afgelopen. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 (inclusief lunchpakket); voor publiek is de entree gratis.

Opgeven is nog mogelijk.
Dat kan middels bijgaand inschrijfformulier.
De inschrijving dient op uiterlijk 24 februari 2018 bij ons binnen te zijn.

Voor meer informatie zie bijgaande uitnodiging. 

uitnodiging clubs Bartje-A-2018
Inschrijfformulier_Bartje_A_3_2018

Verhuizing A-Judo

Geachte (ouders/verzorgers van) A-Judo leden,

Zoals jullie tijdens de afgelopen les hebben vernomen worden de A-Judo lessen op de dinsdagavond binnenkort verplaatst naar De Spreng. In dit bericht zullen wij de beweegredenen van dit besluit toelichten. Tevens zullen wij ingaan op de reacties die wij van enkele leden hebben ontvangen.

Waarom dit besluit?

Kortgeleden heeft de wedstrijdtrainer aangegeven dat hij niet langer in staat is op de dinsdagavond les te kunnen geven vanwege studie. Dit bericht kwam voor ons als een grote verrassing. Wij hebben vervolgens uitgebreid gezocht naar een goede vervanger die zowel de lessen als ook de wedstrijd coaching op de zaterdag op zich kon nemen. Het is niet gelukt om op de oorspronkelijke lesuren een trainer te vinden die hieraan voldoet. Na enig speurwerk hebben wij de wedstrijdtrainer van Judoschool Assen bereidt gevonden deze werkzaamheden op zich te nemen. Dit past ook goed in de tot stand gekomen samenwerking van het wedstrijdjudo tussen Asahi en JV Assen.

Vervolgens hebben wij alle mogelijke opties onderzocht om de dinsdagavond zoveel als mogelijk qua indeling voor de verschillende groepen te behouden. Een optie dat het wedstrijd Judo en het A-Judo omwisselen bleek vanuit het A-Judo niet mogelijk.

Wij hebben vervolgens gekeken naar een aparte hoogwaardige gymzaal en De Spreng kwam daarbij het beste uit de bus. Daarna is gekeken welk van de twee onderdelen naar De Spreng gaat verhuizen. Hierbij hebben wij ons laten leiden door de praktische aangelegenheden.

  1. De groepen van het wedstijd Judo zitten dermate vol dat een derde lesuur op korte termijn onvermijdelijk is. Als wij ervoor zouden moeten kiezen het Wedstrijd Judo extern te plaatsen dan zouden we 3 i.p.v. 2 lesuren huur moeten betalen.
  2. Als wij de uren voor de wedstrijd groep niet zouden uitbreiden dan zouden we niet uitkomen met de vierkante meters aan Judo matten die we hebben liggen. Dat zou dan een forse, onnodige, financiële investering vergen van de vereniging.


Wij gaan nu in op een aantal reacties die wij in de afgelopen dagen omtrent dit onderwerp hebben ontvangen.

Bestuur is ophanden van het Wedstrijd Judo

Wij hebben het verwijt gekregen dat het Bestuur ophanden zou zijn van het Wedstrijd Judo. Mede omdat het grootste deel van het Bestuur uit het Wedstrijd Judo afkomstig is. Wij bestrijden deze aantijging ten zeerste. Wij hebben dit besluit slechts louter op praktische overwegingen gemaakt. Geen van de leden van de vereniging worden voorgetrokken.

Het heeft onze voorkeur dat het bestuur zoveel als mogelijk een goede afvaardiging heeft vanuit alle verenigingsonderdelen. Wij ervaren als Bestuur dat vanuit het Wedstrijd Judo er een grotere bereidwilligheid is om Bestuursfuncties op zich te nemen. Wij hebben op moment van schrijven nog een Voorzitters vacature beschikbaar. Wie de schoen past trekt hem aan.

Bestuur komt niet op voor de belangen van de A-Judokas

Een ander verwijt die wij hebben gekregen is dat wij niet zouden opkomen voor de belangen van leden met een beperking. Dit verwijt bestrijden wij ten zeerste. Wij investeren zeer fors in het A-Judo. Een aantal feiten op een rij:

  1. Het aantal A-Judo leden is op dit minder aanzienlijk minder dan wat nodig is om kostendekkend (salaris, electra, gas, belasting, afschrijving, etc.) rond te komen. Voor een regulier lesuur zijn, verenigingsbrede afspraak, minimaal 19 leden nodig uitgaande van één trainer. In de eerste A-Judo groep zitten 15 leden. In de tweede groep zitten 10 leden. Dit is zeer fors onder de grens van 2 x 19 leden. Voor het A-Judo hebben wij echter de afspraak dat er ook een tweede trainer/assistent op de mat staat. Hier is in de eis van 19 leden nog geen rekening mee gehouden.
  2. Daarnaast geldt dat wij op verzoek van de A-Judo trainer een apart lesuur beschikbaar hebben gesteld op de donderdag voor het oefenen van de Kata. Dit is namelijk een exameneis. Omdat wij ons als bestuur bewust zijn van de noodzaak hiervan hebben wij hier een half jaar geleden mee ingestemd.
  3. Daarnaast geldt dat wij straks voor de 3e keer een A-Judo Bartje Toernooi kunnen organiseren. Onder de streep leiden wij hierop verlies. Door echter de begroting van het A-Judo Bartje Toernooi en het reguliere Bartje Toernooi op één hoop te gooien komen wij qua financiën toch rond.

Ondanks dat het allemaal fors verlieslatend is hebben wij deze investeringen GRAAG over voor onze A-Judo leden. Het voordeel van een grote vereniging is dat de financieel mindere onderdelen omhoog getrokken worden door de onderdelen die qua leden beter lopen en wellicht in de toekomt ook vice versa.

Wij laten het aan een ieder om voor zichzelf te bepalen, hopelijk ook rekening houdend met bovenstaande punten, in hoeverre dit Bestuur wel/niet opkomt voor de A-Judo leden. Wij als Bestuursleden hebben hier in ieder geval wel een heldere mening over.

Olav en Peter Meijer

Tijdens een overleg hebben Olav en Peter Meijer aangegeven zich niet te kunnen vinden in de verhuizing naar De Spreng. Wij respecteren hun besluit en danken de beide heren voor hun jarenlange inzet!!

Als Bestuur zijn wij al op zoek naar een passende vervanger en dit verwachten wij op korte termijn rond te krijgen. 

Hoe nu verder?

Wij begrijpen als Bestuur ons terdege dat het tweemaal kort achter elkaar verhuizen van het A-Judo zeer zeker geen schoonheidsprijs verdiend. Echter zijn wij van mening dat als eenieder hierin zijn/haar positieve steentje bijdraagt deze verhuizing zeer succesvol kan plaatsvinden en dat de A-Judo leden nog lange tijd kan blijven genieten van de Judosport. Dat is immers waar het om draait.

De exacte verhuisdatum is nog niet bekend en zal nog nader worden gecommuniceerd.

Namens het voltallig Bestuur.

Met vriendelijke groet,

Chris Hooijer

Voorzitter Budovereniging Asahi

activiteiten

Hallo judovrienden!
 
Hier alvast belangrijke datums voor in de agenda!
Januari t/m juni 2018
 
Vriendjes en vriendinnetjes week:
 
Maandag 22 t/m vrijdag 26 januari mag iedereen tijdens de reguliere lessen een vriendje of vriendinnetje meenemen om hem/haar kennis te laten maken met judo.
 
Sport en spel
27 januari
 
Vanentoernooi
17 februari
 
Sport en spel
31 maart
 
Vanentoernooi
21 april
 
Clubkampioenschappen
26 mei
 
Kamp
22, 23 en 24 juni
 
Deze activiteiten zijn op zaterdag tussen 10.00-12.00 uur  in de dojo van Asahi in Assen.
Voor sport & spel en het vanentoernooi krijgt iedereen een aantal weken voor de tijd een uitnodiging via de mail, je kan je dan opgeven via 
 
Voor de clubkampioenschappen en kamp krijgt iedereen t.z.t. een mail.
 
Met sportieve groet,
Lydia van der Velde
Activiteitencommissie

Vanentoernooi 9-12-2017

Zaterdag 9 december was er weer een vanentoernooi bij de dojo van Asahi.

Meer dan 50 judoka's van 5 t/m 12 jaar hebben meegedaan. En wat een mooi judo hebben we gezien, allemaal toppers.Iedereen ging met een vaantje naar huis.Aljan Beukema ging, voor het eerst in de geschiedenis, met een Zwart vaantje naar huis.Van harte gefeliciteerd!

Op naar het volgende vanentoernooi!

Voor meer foto's, nabestellen of downloaden kijk op: https://www.oypo.nl/34F08DBAAF0CB266

Vanentoernooi 9-12-2017

Band en slip examens

Beste leden en ouders of verzorgers van jeugdleden, 

In de week van 15 januari tot en met 19 januari 2018 zullen er weer examens voor judo en jiu jitsu plaatsvinden. 

 

Het inschrijfformulier voor de examens is per mail verstuurd maar je kunt het ook hier downloaden: Examen formulier. Dit formulier invullen  uitprinten en aan de trainer gegeven voor 23 december 2017.

Het inschrijfformulier kan digitaal ingevuld worden indien u in bezit bent van een PDF reader. Op deze link kunt een PDF reader gratis downloaden: https://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/

 

 

Sinterklaas en pietenfeest

Zaterdag 25 november was het pietenfeest van Asahi. En deze keer kwam Sinterklaas ook! Meester Ger en bijna 50 judoka's hebben de Sint en 4 pieten judo laten zien. De pieten hebben zelfs de beenworp geleerd! 

Het was een groot feest! Alle kinderen hebben aan het eind een cadeautje van de pieten gekregen. 

Sint en Pieten Bedankt!

pietenfeest

Extra wedstrijdtraining

In de herfstvakantie is er een extra wedstrijdtraining geweest voor de wedstrijdgroepen van Judoschool Assen en Budovereniging Asahi. De wedstrijdtrainers Fred van der Velde en Ger van Dalfsen hebben samen deze les gegeven. Een goede opkomst van bijna 30 judoka's hebben met elkaar getraind.
 
In de toekomst willen we proberen dit voort te zetten in de vakanties. 
 
Ook stellen beide clubs de wedstrijdtraining open voor elkaar. Dit houdt in dat de wedstrijdjudoka's van Judoschool Assen op dinsdag bij Asahi kunnen trainen en de wedstrijdjudoka's van Asahi donderdags bij Judoschool Assen kunnen trainen.
 
De lestijden op donderdag van Judoschool Assen zijn: 
18.30 - 19.30 uur t/m 12 jaar.
19.30 - 20.45 uur vanaf 12 jaar.
Deze lessen worden gegeven in sporthal De Boomgaard in Kloosterveen.
 
We hopen met deze samenwerking het wedstrijdjudo in Assen weer op een hoger niveau te krijgen.

extra wedstrijdtraining

Vanentoernooi 21-10-2017

Vanentoernooi 21-10-2017Op 21 oktober 2017 was er weer een geslaagd vanentoernooi bij de dojo van Asahi. Maarliefst 50 judoka's deden mee.
Twee officiële scheidsrechters en veel vrijwilligers hebben dit weer allemaal mogelijk gemaakt. De kinderen hebben mooi judo laten zien. Er is zelfs alweer nieuw talent ontdekt!
Alle kinderen gingen blij met een vaantje naar huis.
 
Het volgende vanentoernooi is op 9 december a.s.
 
Tot dan!

Belangrijke data

tekens

Hallo judovrienden!

Hier alvast een aantal belangrijke datums voor in de agenda!

 
 
Vriendjes en vriendinnetjes week:
 
Maandag 18 t/m vrijdag 22 september mag iedereen tijdens de reguliere lessen een vriendje of vriendinnetje meenemen om hem/haar kennis te laten maken met judo.
 
De datums van sport & spel en vanentoernooien zijn bekend t/m december 2017
 
Sport en spel
30 september
 
Vanentoernooi
21 oktober


Sport en spel + Pietenfeest
25 november
 
Vanentoernooi
9 december
 
Deze activiteiten zijn op zaterdag tussen 10.00-12.00 uur  in de dojo van Asahi in Assen.
Voor sport & spel en het vanentoernooi krijgt iedereen een aantal weken voor de tijd een uitnodiging via de mail, je kan je dan opgeven via 
 
 
Met sportieve groet,
Lydia van der Velde
Activiteitencommissie

ALV

Algemene ledenvergadering Budovereniging Asahi Assen Smilde                 

Datum                 : 17 juli 2017

Locatie                : kantine dojo Budovereniging Asahi

                            Thorbeckelaan 2a

                            9402 ER Assen

Aanvang              : 20.15 uur

Agenda:

  1. Opening en welkom
  2. Notulen ALV 30 juni 2016
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen bestuur
  5. Jaarstukken

·       Jaarverslagen

·       Financieel verslag

·       Verslag kascommissie

6.  Benoeming kascommissie

7.  Begroting 2018 / aanpassing contributie

8.  Plannen voor het nieuwe sportseizoen

9.  Bestuursverkiezing

Rooster van aftreden:

·       Lydia van de Velde stelt zich verkiesbaar als bestuurslid activiteiten

U kunt zich verkiesbaar stellen voor een van de functies

Kandidaten kunnen zich per e-mail aanmelden via secretaris@asahibudo.nl

10. Rondvraag

11. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Bestuur Budovereniging Asahi Assen Smilde

Judokamp 2017

We hebben weer een super leuk kamp gehad in Grolloo!
Vrijdag kwamen de kinderen van 10 jaar en ouder naar Boerhaarshoeve, om daar twee nachten te slapen. De eerste avond hebben we gezellig binnen in de grote tent wie ben ik gedaan en nog een rondje door het natte bos gelopen. 
Het regende de hele nacht…. 
Zaterdag kwamen de dagkinderen erbij! Gelukkig werd het droog! 
’s Morgens hebben we nog een aantal leuke en sportieve spellen gedaan. 
Na soep en een broodje knakworst zijn we met 70 judoka’s naar het klimpark in Grolloo geweest! Dit was een hele belevenis. 
’s Avonds na de BBQ konden de dagkinderen weer opgehaald worden door hun vader en/of moeder terwijl we genoten van een mooi kampvuur. 
We hebben met z’n allen een super gezellige dag gehad.
’s Avonds laat hebben de andere kinderen nog een hele spannende dropping gehad. Midden in de nacht zijn we pas gaan slapen…..
De laatste ochtend hebben we lekker uitgeslapen! Na de brunch hebben we met z’n allen spullen opgeruimd en daarna kwamen de ouders alweer om hun vermoeide kinderen op te halen…
De kinderen en de begeleiding hebben genoten van dit geslaagde weekend!
We kijken nu alweer uit naar volgend jaar!
Lydia van der Velde

Bekijk hier de foto's.

Sport en spel 13 mei 2017

Het was een zeer geslaagde ochtend bij de dojo van Asahi. Trainster Heleen Meijer heeft de judoka's lesgegeven. Bijna 30 judoka's hebben judospelletjes, judotechnieken en wedstrijdjes gedaan. De inzet van zowel de trainster, assistenten en de judoka's was Top! Een beker ranja was daarom meer dan verdiend. Dit was de laatste sport en spel van dit seizoen. Volgend seizoen gaan we natuurlijk weer van start met sport en spel en de vanentoernooien. Dit seizoen is er nog èèn activiteit van Asahi en dat is het jaarlijkse judokamp. Via de mail krijgt iedereen hierover bericht.

Sport en Spel 3 Sport en Spel 2 Sport en Spel 1

Judotoernooi 5e Blauwestad

Zaterdag 6 mei deden er 14 judoka's van Asahi Budovereniging mee aan het judotoernooi in Oostwold. Iedereen heeft weer super goed z'n best gedaan. Ivan van der Velde en Lorenzo van der Mark haalden de 1e prijs. De 2e prijs was voor Arif Kanti. Derde prijswinnaars waren: Sterre Schonewille, Elias Rasoule, Nyles Leeuwerink en Dion Kiers. Aljan Beukema haalde een verdiende 4e prijs. Tygo Kappers, Laurens Snijder, Sam Postma, Robin Kiers, Timo Kiers en Thijs Postma gingen met een mooie herinnering naar huis.

  bla_stad_1     bl_stad_2

40e Bartje toernooi groot succes

40e BartjetoernooiZaterdag 15 april 2017. Het 40ste Bartje toernooi.

Er zijn 1200 matten gelegd. Om deze in de zaal te brengen is een hoogwerker ingeschakeld. Ongeveer 30 vrijwilligers hebben deze op de juiste plek in de zaal gelegd en na het toernooi moesten deze weer de zaal uitgedragen worden. Uit Nederland en Duitsland hebben 89 verenigingen judoka’s ingeschreven. Er moesten 774 judoka’s gewogen worden. Deze judoka’s nemen vaak minstens 1 toeschouwer mee, vaker zijn dit er minstens 2. Deze moesten allemaal een plekje zoeken op de tribune. De judoka’s kwamen uit het hele land, Duitsland en een uit Nieuw-Zeeland, dus met de auto. Dat betekend dat er tijdens de blokwissel ongeveer 400 auto’s een parkeerplaats moesten vinden. Er waren 12 matten, waarachter bij iedere tafel drie mensen die de scores bij moesten houden. Er waren 44 scheidsrechters, 6 EHBO en 70 vrijwilligers aanwezig, die zo nu en dan voorzien moesten worden van een kopje koffie met toebehoren. Tussen de middag van een kopje soep met een broodje.

Er komt nogal wat bij kijken. Maar aan het einde van de dag mogen we toch wel zeggen…..het was een zeer geslaagde dag.

Mattenleggers, zaalaankleding, parkeerbeheer, kassabezetting, coachkaarten, zaalwachten, weging, tafelbezetting, hoofdjury, scheidsrechters, prijsuitreiking, EHBO, catering, fotografie, licht en geluid.

Namens de Bartje Commissie, iedereen hartelijk bedankt voor jullie inzet om er een mooie dag van te maken. We kunnen terugkijken op een geslaagd 40ste Bartje Judotoernooi. Hopelijk mogen we volgend jaar weer op jullie inzet rekenen want zonder vrijwilligers is het onmogelijk een zo’n groot toernooi te organiseren.

Foto's van blok 1
Foto's van blok 2
Foto's van blok 3
Foto's van blok 4

Asahi judoka's op Bartjetoernooi

18 judoka's van Asahi Budovereniging hebben meegedaan aan het 40ste Bartje Toernooi in Assen.

Tygo Kappers, Aljan Beukema, Daan Straetemans, William van Haaren, Thijs Postma, Laurens Snijder, Taymen Offringa, Robin Kiers, Sven van der Velde, Sam Postma, Sterre Schonewille, Elias Rasouli, Dion Kiers, Mees Broekman en Sam Mooibroek hebben mooi judo laten zien, maar vielen helaas niet in de prijzen.

De prijswinnaars:

Sven van der Molen   2e prijs
Arif Kanti                    3e prijs
Nila van Haaren         4e prijs

 Top gedaan judoka's!
coaches Lydia, Fred en Jenneke.

Foto's van blok 1 
Foto's van blok 2 
Foto's van blok 3 
Foto's van blok 4

40ste Bartje Toernooi

De organisatie van het Bartje Toernooi heeft voor de 40ste editie enkele aanpassingen gedaan. Zo is het aantal matten uitgebreid van 9 naar 12 matten. Dit is omdat het deelnemers veld is vergroot naar ca. 800 deelnemers uit Nederland en Duitsland. Ook is het aantal judoka’s van Asahi dat deelneemt in jaren niet zo groot geweest als dit jaar.

Daarom is tevens gekozen voor een grotere locatie, het evenement wordt deze keer voor het eerst gehouden in de “Olympus hal” aan de Mr. Groen van Prinstererlaan 100 te Assen. Deze locatie is vlak achter Sporthal de Timp.

Iedereen die wil komen kijken is vanaf 9.00 uur welkom. De entreeprijs is € 2,50 en voor kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Grote opkomst vanentoernooi

vaantjes

Vanmorgen hebben 65 judoka’s meegedaan aan het vanentoernooi bij Budovereniging Asahi. 

Vier keer per jaar wordt het vanentoernooi georganiseerd bij de dojo van Asahi. Kinderen t/m 12 jaar en t/m oranje band mogen hier aan deelnemen. Het vanentoernooi heeft als doel judoka’s kennis te laten maken met wedstrijdjudo als voorbereiding op judotoernooien. Alle kinderen krijgen bij deelname een vaantje, dit begint bij het witte vaantje, daarna de gele, oranje, groene, blauwe, bruine en als laatste het zwarte vaantje.

Vandaag hebben 47 judoka’s het witte vaantje gehaald, 7 judoka’s het gele vaantje, 5 judoka’s het oranje vaantje, 5 judoka’s het groene vaantje en ook nog één judoka het blauwe vaantje! 

Het was een groot succes! Onder een groot applaus hebben alle judoka’s hun vaantje in ontvangst genomen. Top gedaan judoka’s!

meer foto's bekijken en foto's nabestellen of downloaden op: https://www.oypo.nl/39993699A6FDFA1F

vanentoernooi-8-4-2017

2e Bartje G Toernooi

Afgelopen zaterdag 18 maart heeft Budovereniging Asahi het 2e Bartje-G Judotoernooi in de Marsdijhal in Assen georganiseerd. 127 G-Judoka’s uit Nederland en Duitsland hebben de hele dag gestreden om de prijzen. Het is mede dankzij de vrijwilligers een zeer geslaagde dag geworden!

DirkKuytFoundation en NAM bedankt voor het sponsoren. NIHONsport bedankt voor de shirtjes voor de vrijwilligers. Autobedrijf VanVeen en MultiVloer bedankt voor het vervoer van de matten. LIDL, JUMBO en Zuivelhoeve bedankt voor de lunchpakketten. Bakkerij Fledderus voor de broodjes. Tycho van der Werff bedankt voor het ondersteunen bij de poule-indeling. En uiteraard nogmaals grote dank voor de vrijwilligers. Zonder jullie kunnen wij geen toernooi organiseren. 

Alle foto's van het toernooi zijn hier te zien en na te bestellen.

2e Bartje G toernooi

Update grote schoonmaak

Na vakantie van verschillende personen zijn de werkzaamheden weer opgepakt.
De rubber ondervloer is gelegd voor de bescherming van de matten en als bonus iets meer demping bij het vallen.
De scheuren in de tafels zijn hersteld en zien er weer als nieuw uit.
Nadat buiten het houtwerk is geschilderd zijn ook de tralies voor de ramen en duren weer terug geplaats in de juiste kleur.
Ook de kantine vloer is met onze schrobmachine grondig schoongemaakt zodat als weer spic en span is.
 

Grote schoonmaak

Tijdens de grote schoonmaak van afgelopen zaterdag bleek dat de oude vloer waarop onze matten liggen nogal wat scheuren vertoonde.

Door roestvorming bij de oude afvoerputten ging het tegelwerk loszitten wat een gevaar voor ons matten is.

Door alles uit te kappen en alles weer met reparatie mortel op te vullen was alles aan het einde van de zaterdag weer hersteld. (met dank aan Robert voor materiaal en arbeid)

De vloer is hierna nog geschuurd om de meeste oneven heden te verwijderen.

EK brons voor Marit Kamps

Assen. Marit Kamps begon op zeer jonge leeftijd met judo bij Asahi Assen. Vanaf het moment dat ze de judomat op ging zagen we al dat we hier te maken hadden met een groot talent. Als snel won ze haar eerste wedstrijd en vanaf dat moment was verliezen geen optie meer. Zodra het startsignaal gegeven werd telde er nog maar 1 ding, winnen! Koste wat kost. Maar zodra de wedstrijd was afgelopen veranderde ze van een absolute winnaar weer in een lief spontaan meisje. 

Na het winnen van het NK zilver in de klasse onder de 15 jaar en het brons onder de 18 jaar (2015) begon het fantaseren. Waar gaat deze route heen!? In overleg heeft ze, na een fantastische periode bij Asahi, de overstap gemaakt naar judoschool Veendam van Marcel Joling. Een trainer met zeer veel ervaring en een super leuke wedstrijdgroep. Het resultaat was dat ze gelijk Nederlands kampioen werd in 2016. Dit bleef niet onopgemerkt door de judo bond en al snel werd ze uitgenodigd voor internationale toernooien. Ze mocht mee om alvast ervaring op te doen voor de aankomende jaren. Ervaring op doen? Judoën voor de prijzen zal ze wel gedacht hebben!
 
Hier onder zie je resultaten:
 
2e Dutch open Eindhoven, Nederland.
7e European Cup Follonica, Italië.
1e Kopenhagen, Denemarken.
1e Kopenhagen, Denemarken (andere klasse).
1e Nederlandse kampioenschappen.
3e European Cup Teplice, Tsjechië.
5e European Cup Berlijn, Duitsland.
1e Internationaal Venray, Nederland.
 
Halverwege het seizoen begonnen we met duimen. Als dit zo doorgaat zou ze uitgenodigd kunnen worden voor het EK judo onder de 18 jaar! 
Deze uitnodiging bleef ook niet lang uit. Marit Kamps mag meedoen aan het EK judo. Wat een beloning voor een mooi en spannend seizoen.
 
Via de live stream konden we Marit goed volgen. Wat een spanning! Dit was bij iedereen te voelen. Na een pittige achterstand in haar eerst pot wist ze haar hoofd koel te houden en direct te reageren en een houdgreep te pakken. Haar tegenstander kwam hier niet meer uit en de eerst pot was binnen. Een top prestatie. Dit omdat Marit eerste jaars judoka was op een eind toernooi. Een wedstrijd winnen is dus al erg knap. Maar Marit kennende had haar gedachten alweer op 1 ding gezet. Dit was winnen. Hoe dan ook. Dit was in haar volgende wedstrijden merkbaar. Tot aan de kwartfinale. Hier stuitte ze op de Russische Daria Vladimirova. Deze wedstrijd ging helaas verloren.
Hierdoor moest ze naar de verliezersronde. Maar Marit wist zich zelf te her pakken en vol in de strijd te gaan. Ze wist de wedstrijd tegen de Turkse Mine Kalender en de Duitse Rollwage te winnen. En daar sta je dan als 15 jarig meisje uit Assen. Geplaatst voor de wedstrijd om de bronzen medaille. Dit voor het eerst in je nog maar jonge judo carrière. De spanning spatte van de “kleine finale” af. Vanaf deze kant (in Nederland) konden we onze zenuwen nauwelijks in bedwang houden. Hoe zou het daar in Finland wel niet geweest zijn? De scheidsrechter deelde straffen uit. Marit stond op voorsprong! Gaat het dan gebeuren? De spanning steeg. Het was bijna niet te houden. Er werden nog een aantal straffen uitgedeeld. BALEN gelijk spel! Ze werd de golden score in gedwongen. In deze fase kwam de sterke tegenstander Helena Vukovic uit Croatië iets beter uit deze titanen strijd. Het gevolg was een straf voor Marit. De partij ging verloren. Balen! Erg Balen.
Na een lange dag, zwaar bevochten partijen en een emotionele rollercoaster kon Marit en Marcel terug kijken op een zeer geslaagd toernooi. Een belofte voor de toekomst. Want wat zit er nog veel in deze top judoka.
Maar het feest was nog niet afgelopen in Finland. Marit mocht uitkomen voor team Nederland op het EK. Samen met haar team genoten wisten ze elkaar door de hevige strijd te wurmen. Zo was er winst op Polen en Rusland. Frankrijk was een maatje te groot en verwees team Nederland naar de verliezersronde. Daar versloegen ze het meisjes team uit Italië. Het resultaat, een bronzen medaille! 
 
Deze ervaring kan Marit Kamps in haar broekzak steken en meenemen naar de toekomst. Let op deze meid want hier gaan we nog veel van horen.
 
Namens Asahi Assen gefeliciteerd!
We zijn zo trots als een pauw.

Marit_EK  Marit_EK2

Bondsonderscheiding voor Roel van Alff

Roel van Alff is afgelopen zaterdag benoemd tot bondsridder met het gouden ereteken. Tijdens de vrijwilligers barbecue van het district Noord-Nederland ontving Van Alff de bondsonderscheiding van algemeen directeur JBN Connie Eli, Matthijs Elema en Cees Roest.

Behalve dat Van Alff 35 jaar lesgeeft, is hij inmiddels 20 jaar voorzitter van de Districts Graden Commissie (DGCJ) in Noord-Nederland. Sinds 1995 verzorgt Van Alff examens in dit district en verzorgd hij de trainingen voor de examinatoren. Ook heeft Van Alff het mogelijk gemaakt dat mensen met een beperking examen kunnen doen voor een Dan graad en is hier landelijk ook actief in.

Bondsonderscheiding voor Roel van Alff

Geslaagd 39e Bartje judotoernooi.

Afgelopen zaterdag 16 april vond de 39e editie van het Bartje judotoernooi plaats in sporthal De Timp. De organisatie van dit toernooi is in handen ven de Bartjecommissie van Budovereniging ASAHI uit Assen. Meer dan 625 judoka’s wisten de weg naar Assen te vinden en streden met elkaar om het goud. Naast de individuele strijd is er ook altijd veel belangstelling voor het winnen van de Bartjebokaal. De Bartjebokaal gaat naar de vereniging die de meeste punten behaald op het toernooi. Dit jaar was ZEMPO/judo instituut Noord  de grote winnaar en zij namen Bartje mee naar Oude Pekela. De tweede prijs was voor judoteam Veendam/Hoogezand en judovereniging Vos uit Emmen ging met de derde prijs naar huis. Ook de leden van budovereniging ASAHI streden mee om de prijzen en 2 leden keerden met een prijs weer huiswaarts.

Uitslagen Budovereniging ASAHI:
3e prijs: Taymen Offringa
2e prijs: 
Amber Musters.

Er kan weer terug gekeken worden op een zeer geslaagd judotoernooi.
Het 40e Bartje judotoernooi vindt plaats op zaterdag 15 april 2017 in Sporthal De Timp.

Bartje_39_1 Bartje_39_2 Bartje_39_4Bartje_39_4

Foto's:van Ed Peeters

Geslaagd 1e Bartje g-judotoernooi

Afgelopen zaterdag 5 maart organiseerde budovereniging ASAHI uit Assen het 1e Bartje g-judotoernooi in de Marsdijkhal in Assen. Aan het toernooi deden 116 judoka’s uit het gehele land en uit Duitsland mee. Na een kleine warming up gingen de wedstrijden rond 11.00 uur van start. Op 4 matten werd gestreden om de hoogste plaats op het podium. Na een half uurtje rust en een lekkere lunch tussen de middag moesten de judoka’s om 13.00 uur weer aan de bak om de laatste wedstrijden te spelen.

Er werd sportief gestreden en er waren vele mooi worpen en ippons te zien op de matten. Om 15.00 uur was de prijsuitreiking waar iedere judoka zijn of haar felbegeerde medaille uitgereikt kreeg. Budovereniging Asahi mag terug kijken op een zeer geslaagd en sportief 1e Bartje g-judotoernooi.

De medaillespiegel van Asahi is: 
 
Goud: Greetje Regtop, Joël Vlieger, Rik van Beek en Swen Scheper
Zilver: Alexandra Hendriks en Rick Bakker
Brons: Danique Vlieger, Erik Scholte, Famke Regtop, Mirthe van der Meulen en Wouter van der Duim

Bartje G-Toernooi 1
 

Bartje G-Toernooi 2  Bartje G-judo 7  Bartje G-Toernooi 6 Bartje G-Toernooi 4
 
Meer foto's:

Ed Peeters photography www.edpeeters.com/

Asahi in het nieuws

Asahi is de laatste tijd veel in het nieuws.

Het Dagblad van het Noorden en het Gezinsblad hebben een uitgebreid artikel besteed aan het eerste G-Judo Bartje Toernooi. Dit toernooi wordt door Asahi op zaterdag 5 maart georganiseerd.

Nieuwsbericht DvhN
Nieuwsbericht Gezinsblad

Afgelopen week is door de Asser Courant ook aandacht aan het Vanentoernooi besteed:
Nieuwbericht

Asahi bruist van energie !!

Terugblik op een geslaagd Vanentoernooi

Ed Peeters en Gino Wiemann hebben zeer leuke foto's gemaakt van een geslaagd Vanentoernooi. Onderstaand een aantal foto's. Meerdere foto's kunnen besteld worden op de volgende websites:

Ed Peeters


Foto's examens

Tijdens de examens op de woensdagavond zijn een aantal foto's gemaakt door Ed Peeters. Deze foto's staan op de volgende site:
http://www.edpeeters.com/judo-examens-asahi-wo-20-01-2016/